SLUŽBY V OBLASTI GIS
- zpracování, analýzy a vizualizace prostorových dat, tvorba mapových výstupů

Ing. Bc. Lukáš Hrubý

GIS = geografický informační systém, tj. počítačový systém zaměřený na ukládání, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat. GIS dokáže analyzovat vztahy důležitých veličin (dat) v prostoru - tj. umožňuje zjistit vztahy vlastnostmi prvků (sledovaných jevů) a jejich polohou. Dále umožňuje přehlednou grafickou prezentaci požadovaných prvků. 

Informace v mapě často nahradí velké množství (často nepřehledných) grafů, tabulek a textů. 

GIS jsou i mapové aplikace - jak statické (papírové i digitální mapy), tak interaktivní -  např. www.mapy.cz či Google mapy. 

Mj. nabízím následující služby:


Mé další aktivity naleznete na: www.lukas-hruby.cz


Ing. Bc. Lukáš Hrubý - odhady cen (oceňování) nemovitostí na Firmy.cz